„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. "Fk expert sp. zo.o. sp. komandytowa - dywersyfikacja usług", mająca na celu stworzenie nowego działu w spółce, generującego dodatkowo 3 nowe miejsca pracy oraz generującego dodatkowe przychody dla firmy,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.