Usługi księgowe

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pozostałych ewidencji i  rozliczeń podatkowych. Reprezentujemy naszych klientów przed organami publiczno-prawnymi (ZUS, Urząd Skarbowy, GUS) oraz sporządzamy wszystkie obowiązkowe deklaracje oraz informacje podatkowe wymagane przez w/w podmioty.

Nasze biuro zajmuje się również doradztwem podatkowym i biznesowym, zapewniamy pełne wsparcie w zakładaniu jednosobowych działalności, spółek prawa handlowego oraz spółdzielczego - doradzimy Państwu wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz przeprowadzimy cały proces rejestracji firmy.

Przez cały okres współpracy pozostajemy do dyspozycji naszych klientów, doradzając oraz wyjaśniając wszelkie kwestie podatkowo-księgowe związane z  działalnością gospodarczą.

Obsługa

kadrowo-płacowa

Dział kadr naszego biura zapewnia pełną obsługę kadrową oraz płacową w ramach, której realizowane są następujące czynności:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników oraz rozliczanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • kontrola dokumentacji czasu pracy pracowników – listy obecności,
 • kontrola  terminowości szkoleń BHP i badań lekarskich,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • naliczenia zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT 4R)

ponadto, nasze biuro prowadzi stałą współpracę ze specjalistą ds. BHP, w ramach, której sporządzana jest niezbędna dokumentacja dla klientów naszego biura.

Rozliczenie czasu pracy kierowców

Specjalnie dla naszych klientów, działających w branży transportu oferujemy usługi rozliczania czasu pracy kierowców, w ramach współpracy wykonujemy:

 • odczyty z kart  i tarczek analogowych,
 • kontrola terminów  kart i odczytów,
 • analiza i rozliczanie czasu pracy kierowcy,
 • naliczanie wynagrodzeń kierowcy,
 • analiza naruszeń ITD oraz PIP,
 • rozliczanie płacy minimalnej innych krajów ,
 • sporządzanie oddelegowania  do innych krajów,
 • sporządzanie i rozliczanie delegacji,
 • sporządzanie wniosków o zaświadczenie A1 oraz kartę EKUZ.

 

Dotacje unijne

Doradzamy przedsiębiorcom, instytucjom publicznym oraz organizacjom społecznym w zakresie efektywnego wykorzystania środków z programów i funduszy Unii Europejskiej.

Zakres współpracy obejmuje:

 • weryfikację możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstwa, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub realizację inwestycji celowej,
 • składanie wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, przygotowywanie biznes planów,
 • bieżące doradztwo podczas przygotowywania wniosku, weryfikację kwalifikowalności kosztów, rozliczenie przyznanego dofinansowania,
 • przeprowadzanie procedury postępowania ofertowego.

Przygotowujemy również wnioski dla osób ubiegających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy.

 

Kredyty firmowe, leasing

Doradzamy oraz pomagamy przedsiębiorcom w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Porównujemy oferty banków oraz firm leasingowych aby zapewnić najkorzystniejsze warunki finansowania. W  imieniu naszych Klientów sukcesywnie dążymy do uzyskania satysfakcjonujących, indywidualnych warunków cenowych.
Jesteśmy rzetelnym oraz wiarygodnym ekspertem w dziedzinie produktów bankowych, doświadczenie naszych specjalistów wynika z wieloletniej pracy w insytucjach bankowych oraz stałej współpracy z wiodącymi bankami, na polskim rynku produktów finansowych.

Pośredniczymy w zawieraniu umów:

 • leasingowych
 • kredytów obrotowych,
 • kredytów inwestycyjnych,
 • pożyczek na dowolny cel
 • kredytów na refinansowanie zakupu środków trwałych.

Zależy nam, aby nasi klienci nie angażowali nadmiernej ilości swojego czasu na proces przygotowywania dokumentacji, dlatego wypełniamy niezbędne druki i formularze bankowe oraz pomagamy uzyskać niezbędne zaświadczenia z instytucji państwowych (ZUS, US).

Przedsiębiorcy, podejmujący współpracę z naszą firmą, nie muszą obawiać się o żadne dodatkowe koszty, wynikające z naszej pracy w trakcie procesu pozyskiwania finansowania. Celem naszych działań jest zapewnienie korzystniejszych warunków cenowych, od tych zaproponowanych podczas indywidualnych rozmów z bankiem.

 

Kredyty hipoteczne

W ramach współpracy przeprowadzimy dla Państwa cały proces, od złożenia wniosku, do podpisania umowy pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego na budowę, zakup domu lub mieszkania. 

W swoim portfolio posiadamy produkty większości instytucji finansowych, dzięki temu współpraca z naszą firmą gwarantuje dużą oszczędność czasu, niezbędnego do analizy ofert kredytów hipotecznych. Jako Państwa doradcy, możemy poświęcić o wiele więcej czasu, niż doradcy w bankach, na tłumaczenie nomenklatury finansowej oraz wyjaśnienianie wszelkich aspektów związanych z zawieraniem umów kredytów hipotecznych.

Znając potrzeby oraz systuację finansową naszych klientów, jesteśmy w stanie zaproponwać najkorzystniejsze warunki kredytowania, biorąc pod uwagę obecne na rynku oferty promocyjne oraz preferencje.

Osoby, podejmujące współpracę z naszą firmą, nie muszą obawiać się o żadne dodatkowe koszty, wynikające z naszej pracy w trakcie procesu pozyskiwania finansowania. Celem naszych działań jest zapewnienie korzystniejszych warunków cenowych, od tych, zaproponowanych podczas indywidualnych rozmów z bankiem. 

Ubezpieczenia, rejestrowanie pojazdów

Specjalizujemy się w dobieraniu najkorzystniejszych wariantów  ubezpieczeniowych, spośród ofert wielu towarzystw, znajdujących się w portfolio naszej multiagencji ubezpieczeniowej.

Oferujemy ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw:

 • ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC)
 • ubezpieczenia majątkowe (dom, firma),
 • ubezpieczenie następst nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC przewoźnika, OC w życiu prywatnym, OC firmy)
 • ubezpieczenia życiowe
 • ubezpieczenia rolnicze
 • ubezpieczenia grupowe

Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie rejestracji oraz przerejestrowywania pojazdów.